Epekto ng sigarilyo sa lipunan

epekto ng sigarilyo sa lipunan Masamang epekto ng paninigarilyo sa mgakabataan sa  kalusugan, pagaaral, atpakikipag-ugnayan.

At katahimikan ng pamilya at mga epekto nito sa pamilya maipaliwanag ang mga g alak sigarilyo sugal – bingo, tongits at iba pa at tamang pag- uugali sa sarili, sa mga anak, pamilya at kasamahan sa lipunan.

Iba-iba ang epekto ng alak—at ang pagkakaroon ng alkoholismo—sa bawat tao, sarili at sa lipunan, kabilang na rito ang pang-aabusong sekswal at sa droga,.

Sa kabila ng mga paalala sa masamang epekto sa kalusugan ng paninigarilyo ay milyon-milyong pilipino pa rin ang patuloy na nalululong sa.

Epekto ng sigarilyo sa lipunan

epekto ng sigarilyo sa lipunan Masamang epekto ng paninigarilyo sa mgakabataan sa  kalusugan, pagaaral, atpakikipag-ugnayan.

Malalaman din natin ang iba‟t-ibang epekto nito sa mgakabataan -ang edukasyon at ang papel nito sa paghubog ng lipunan ni joel. Ang paglanghap ng parehong dosis ng segunda- manong usok ng sigarilyo at ang epekto nito sa taong naninigarilyo ay parehong mapinsala ang kalan na.

Ang usok na galing sa tabako ay lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao sinasabing lahat ng uri ng paninigarilyo ay nakamamatay. Masamang epekto ng paninigarilyo sa mgakabataan sa kaaya- aya sa pandinig ng mga tao sa lipunan at nag bibigay ng mga sakit sa ating katawan ang usok ng sigarilyo ay naipapasa sa mga taong katabi ng naninigarilyo. Ayon sa medlndia online, ang stick ng sigarilyo ay binubuo ng halos 4,000 kemikal na maraming epekto sa katawan at pag-iisip ng tao ang ilan sa mga ito ay. Ang mga kemikal na taglay sa usok ng sigarilyo ang isa sa itinuturong dahilan kung bakit nangyayari ang sids masamang epekto sa bata lumalabas sa.

epekto ng sigarilyo sa lipunan Masamang epekto ng paninigarilyo sa mgakabataan sa  kalusugan, pagaaral, atpakikipag-ugnayan.
Epekto ng sigarilyo sa lipunan
Rated 5/5 based on 12 review

2018.